Τι είναι το STEM

AdminGSTEMLeave a Comment

STEM [Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το ακρωνύμιο για τα πεδία που αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά. Ο όρος “STEM” πρωτοεμφανίσθηκε το 2001 από τη βιολόγο … Read More

Τι είναι το 3D Modeling

Developer3D Printing

1. Με τον όρο “3D Μodeling” εννοούμε το σχεδιασμό ενός τρισδιάστατου σχήματος, τη δημιουργία του μοντέλου και την απεικόνισή του σε ψηφιακή μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή. Είναι γενικά το πρώτο βήμα που απαιτείται για μια … Read More

Τι είναι το 3D Printing

Developer3D Printing

1. H τρισδιάστατη εκτύπωση (3d printing), ή αλλιώς προσθετική κατασκευή, θεωρείται ως η σημαντικότερη τεχνολογία των τελευταίων ετών παγκοσμίως. Κάποιοι θεωρούν πως μια τέτοια δήλωση είναι αλήθεια. Άλλοι πιστεύουν πως αυτή η εντύπωση είναι λανθασμένη … Read More

Γενικά για το FreeCAD

Developer3D Printing

1. Το FreeCAD είναι ένα παραμετρικό σχεδιαστικό πρόγραμμα για δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων κάθε τεχνολογικού έργου από απλά μηχανολογικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα μέχρι ολοκληρωμένα αρχιτεκτονικά σχέδια. Η παραμετρική σχεδίαση δίνει τη δυνατότητα αναθεώρησης κάθε σημείου ανατρέχοντας … Read More

Τι Είναι Το Κυβερνοέγκλημα

DeveloperLibrary

Αρχικά είναι χρήσιμο να διευκρινίσουμε, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, ορισμένα βασικά στοιχεία της έννοιας του κυβερνοεγκλήματος. Το Διαδίκτυο, οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών) που το υποστηρίζουν και τα δίκτυα που συνδέει με αυτόν τον τρόπο … Read More

Ψηφιακό Αλφάβητο

DeveloperΧωρίς κατηγορία

Το Internet είναι ένα τεράστιο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους πολλά άλλα μικρά ή μεγάλα δίκτυα υπολογιστών 2) Ip address –Διεύθυνση IP Μία διεύθυνση IP (Ip address – Internet Protocol address), είναι ένας … Read More