Τι είναι το STEM

Grigorios KalogiantsidisSTEMLeave a Comment

STEM [Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το ακρωνύμιο για τα πεδία που αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά.

Ο όρος “STEM” πρωτοεμφανίσθηκε το 2001 από τη βιολόγο Judith A. Ramaley, η οποία ως Διευθύντρια του Ιδρύματος Φυσικών Επιστημών των ΗΠΑ, ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών.

Σύμφωνα με τη wikipedia, το αρκτικόλεξο προέκυψε σε αμέσως μετά την συνάντηση, για την επιστήμη της εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στο αμερικανικό Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών υπό την προεδρία της τότε διευθυντήντριας του NSF Ρίτα Colwell. Προτάθηκε η αλλαγή από το παλαιότερο ακρωνύμιο SMET στο STEM. Η Δρ Colwell, εκφράζοντας κάποια αντιπάθεια για το παλαιότερο ακρωνύμιο, απάντησε προτείνοντας να γίνει η αλλαγή. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε το αρκτικόλεξο STEMTEC: Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά, στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης Amherst

Eίναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση, ώστε στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, που είναι ζωτικής σημασίας για τη βασική κατανόηση του σύμπαντος, να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και η Επιστήμη των Μηχανικών, που αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν. Είναι ένας νέος “μετά – επιστημονικός κλάδος”. Στο Πανεπιστήμιο της Columbia αναφέρεται ότι το βασικό ερώτημα είναι: “Πώς μπορούμε να κάνουμε τη μάθηση να αποκτήσει τέτοιο νόημα για τους μαθητές ώστε να παραμένουν στο σχολείο, να επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις, και με επιτυχία να αποφοιτούν από το λύκειο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή προς μια δουλειά της επιλογής τους;”

Η απάντηση που δίνουν είναι … “απλή”: Οι μαθητές θα πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να αντιληφθούν ότι η δική τους ευημερία εξαρτάται από την ποιότητα του πλανήτη και η όποια εκπαίδευσή τους θα πρέπει να περιλαμβάνει την εκπαίδευση σε θέματα όπως: την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διατήρηση της εναπομένουσας βιοποικιλότητας, την προστασία και την πρόσβαση σε πηγές νερού κλπ, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα-προκλήσεις τα οποία όμως έχουν περιβαλλοντικές, κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές επιδράσεις. Ένα έθνος με βαθιές γνώσεις όχι μόνο διαβάζει, αλλά υπολογίζει, εξετάζει και καινοτομεί.

Με το σύνθημα “Educate to innovate” (εκπαιδεύστε για να καινοτομήσουμε) ξεκίνησε μία μεγάλη εκστρατεία στις Η.Π.Α., για την εκπαίδευση στο STEM ώστε κάθε παιδί να αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες σε ένα ευνοϊκό γι’ αυτό περιβάλλον μάθησης.

Η εκπαίδευση στο STEM αποτελεί πλέον οικονομική επιταγή για την Αμερική διότι σχεδόν όλα από τα 30 αναπτυσσόμενα επαγγέλματα μέσα στην επόμενη δεκαετία θα απαιτήσουν τουλάχιστον κάποιο υπόβαθρο σε γνώσεις τεχνολογίας, μηχανικής, και μαθηματικών. Επιπλέον, σύμφωνα με μια νέα μελέτη του Προγράμματος Πολιτικής Brookings Metropolitan, μητροπολιτικές περιοχές με κατοίκους που έχουν τα υψηλότερα ποσοστά γνώσης STEM έχουν επίσης ισχυρότερη συνολική οικονομία και λιγότερη ανισότητα εισοδήματος.

Αυτό σημαίνει ότι έχει περισσότερο νόημα από ποτέ για τις κυβερνήσεις, τα σχολεία και τα άλλα θεσμικά όργανα σε όλο τον κόσμο να επενδύσουν στην εκπαίδευση STEM. Σε όλη την Ευρώπη οι χώρες που θέλουν να αναπτύξουν τη βιομηχανία τους προσπαθούν να εντάξουν το STEM στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια και στα παιδαγωγικά της τριτοβάθμιας). Προς αυτή την κατεύθυνση έχει αρχίσει (από το 2009) μια προσπάθεια το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο, με έδρα τις Βρυξέλλες, ώστε κάποια σχολεία να αναπτύξουν πιλοτικά νέες δραστηριότητες μάθησης και τεχνολογίες στην τάξη, διερευνώντας τη χρήση νέων παιδαγωγικών εργαλείων για τη διδασκαλία STEM.

Με το STEM επιχειρείται ο μετασχηματισμός από το επίπεδο της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα θα διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος, η ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση, ενώ θα απαιτείται η δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης.

Το STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αλλαγή της εμπλοκής και του ενδιαφέροντος που εμφανίζουν τα παιδιά με τα επιστημονικά πεδία του STEM.

Με την εφαρμογή του STEM μέσω projects, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναστοχάζονται στη διαδικασία της επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων και αποκτούν δεξιότητες που είναι σχετικές με την παγκοσμιοποίηση στην εκπαίδευση, καθώς εστιάζει στην κριτική σκέψη, στην εργασία σε ομάδες (συνεργασία), ενώ έχει αναφερθεί ότι μειώνει το χάσμα γνώσεων ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους από διαφορετικά κράτη.

Πηγές:

http://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Science,_Technology,_Engineering,_and_Mathematics
http://www.ed.gov/stem
http://www.nationalstemcentre.org.uk/stem-in-context/what-is-stem

Τι είναι το 3D Modeling

Developer3D Printing

1. Με τον όρο “3D Μodeling” εννοούμε το σχεδιασμό ενός τρισδιάστατου σχήματος, τη δημιουργία του μοντέλου και την απεικόνισή του σε ψηφιακή μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή. Είναι γενικά το πρώτο βήμα που απαιτείται για μια σειρά από εφαρμογές: για παράδειγμα, για την κατασκευή φυσικών αντικειμένων ή για καθαρά “εικονικές χρήσεις”, όπως εικόνες 3D, γραφικά ή ταινίες.

2. Υπάρχουν δύο 3D τεχνικές μοντελοποίησης: η χειροκίνητη και η αλγοριθμική. Ένα μοντέλο 3D μπορεί επίσης να ληφθεί με τη σάρωση ενός πραγματικού αντικειμένου.

3. Η “χειροκίνητη μέθοδος” είναι εμπνευσμένη από την παραδοσιακή γλυπτική, όπου μπορούμε να χειριστούμε ένα υλικό μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό σχήμα.

4. Με την αλγοριθμική μοντελοποίηση μπορούμε να περιγράψουμε το αντικείμενο με τεχνικές προγραμματισμού και είναι οι πλέον κατάλληλες τόσο για την επίτευξη μοντέλων υψηλής ακρίβειας όσο και για την αναπαραγωγή όμοιων μοντέλων.

5. Υπάρχουν πολλά υπολογιστικά μοντέλα και μορφές αρχείων: ένα από τα πιο κοινά μοντέλα είναι το polygon meshes (πολυγωνικό πλέγμα) για να περιγράψει την εξωτερική επιφάνεια του μοντέλου και χρησιμοποιείται από πολλά δημοφιλή λογισμικά όπως το FreeCAD, το Blender και το Google SketchUp.

6. Μια άλλη μέθοδος που αξίζει να αναφερθεί είναι η Constructive solid geometry (CSG), η οποία περιγράφει το σύνολο του όγκου του μοντέλου, ξεκινώντας από απλά πρωτόγονα σχήματα, όπως κύβοι, κύλινδροι, σφαίρες και συνδυάζοντας το ένα στο άλλο μέσα από ενώσεις, τομές και διαφορές. Όπως μπορούμε να φανταστούμε, η ρεαλιστική αναπαράσταση των οργανικών μορφών με αυτό το σύστημα απαιτεί πολλή δουλειά. Αλλά είναι το κατάλληλο σύστημα για την αναπαράσταση μηχανικών μερών.

7. Ανάλογα με τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε, θα πρέπει να δώσουμε προσοχή σε αρκετά θέματα μοντελοποίησης: στα μοντέλα 3D είναι σημαντική η «εξωτερική» και η οπτική απόδοση και οι επιφανειακές τους ιδιότητες, αλλά όταν το μοντέλο πρέπει να είναι γίνει φυσικό, η πραγματική δομή του αντικειμένου και οι μηχανικές του ιδιότητες είναι θεμελιώδους σημασίας. Γι’ αυτό το σκοπό, η 3D μοντελοποίηση με βάση το constructive solid geometry είναι εξαιρετικά χρήσιμη.

Τι είναι το 3D Printing

Developer3D Printing

1. H τρισδιάστατη εκτύπωση (3d printing), ή αλλιώς προσθετική κατασκευή, θεωρείται ως η σημαντικότερη τεχνολογία των τελευταίων ετών παγκοσμίως. Κάποιοι θεωρούν πως μια τέτοια δήλωση είναι αλήθεια. Άλλοι πιστεύουν πως αυτή η εντύπωση είναι λανθασμένη ως αποτέλεσμα της διογκωμένης δημοσιότητας. Σίγουρα είναι κάτι καινούριο και συναρπαστικό. Τι είναι όμως στην πραγματικότητα η 3D εκτύπωση και σε τι μπορεί να μας βοηθήσει?

2. Η 3D εκτύπωση είναι μια προηγμένη τεχνολογία, ή καλύτερα διαδικασία, η οποία καθιστά δυνατή τη δημιουργία αντικειμένων μέσω πολλαπλών αλλεπάλληλων στρώσεων υλικού, συνήθως πολύ μικρότερων του ενός χιλιοστού.

3. Η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει ριζικές διαφορές με οποιαδήποτε από τις παραδοσιακές μεθόδους κατασκευής. Πρόκειται για μια ταχεία προσθετική διαδικασία κατασκευής που καλύπτει μια μεγάλη ομάδα τεχνολογιών και διεργασιών. Αυτό μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε την τρισδιάστατη εκτύπωση για τη δημιουργία αντικειμένων και την παραγωγή προϊόντων επιλέγοντας από ένα ευρύ φάσμα υλικών, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες μας. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι πάντα, η 3D εκτύπωση μπορεί να μας προσφέρει ένα άριστο αποτέλεσμα σε πολύ λιγότερο χρόνο και με εξαιρετικά μικρότερο κόστος συγκρίνοντάς τη με τις συνηθισμένες κατασκευαστικές μεθόδους.

Γενικά για το FreeCAD

Developer3D Printing

1. Το FreeCAD είναι ένα παραμετρικό σχεδιαστικό πρόγραμμα για δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων κάθε τεχνολογικού έργου από απλά μηχανολογικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα μέχρι ολοκληρωμένα αρχιτεκτονικά σχέδια. Η παραμετρική σχεδίαση δίνει τη δυνατότητα αναθεώρησης κάθε σημείου ανατρέχοντας στο ιστορικό για διορθώσεις βήμα προς βήμα. Αν έχουμε προγραμματιστικές ικανότητες μπορούμε να επεκτείνουμε ή και να επιταχύνουμε τη σχεδίαση με βάση σενάρια σε Python (scripts). Έχει πολλές δυνατότητες να καλύψει ακόμα και ιδιαίτερες επαγγελματικές απαιτήσεις, ώστε να μη χρειάζεται δαπάνη για αγορά επαγγελματικού προγράμματος.

2. Έρχεται μ’ ένα πλήθος εργαλείων για 3D modeler, παρέχοντας βέβαια και 2D συστατικά, αναγκαία πολλές φορές για πιο καλή απόδοση λεπτομερειών στο 3D σχέδιο. Παρ’ όλα αυτά επικεντρώνεται στο 3D modeler.

3. Είναι πλήρως Ανοιχτού Κώδικα και κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι:

Ένας πλήρης Open CasCade based geometry kernel για πολυσύνθετους 3D σχεδιασμούς και αποδόσεις και υποστηρίζει εγγενώς concepts όπως: brep, nurbs, booleans operations ή fillets.
“Χτισμένο” modular υποστηρίζει προεκτάσεις (modules) για πιο πολλές η ειδικευμένες δυνατότητες.
Workbench concept: Πολύ καλή λειτουργία που ομαδοποιεί τα διάφορα tools που χρησιμοποιούμε από workbenches.
Ένα full parametric model επιτρέπει κάθε τύπο παραμέτρου με γνώμονα προσαρμοσμένα αντικείμενα.
Εισαγωγή/εξαγωγή των αρχείων μας σε standard formats όπως: STEP, IGES, OBJ, DXF, SVG, U3D ή STL.

To FreeCad είναι διαθέσιμο για Linux, Windows και MacOSX, τόσο σε 32 bits, όσο και σε 64 bits. Το FreeCAD βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη και μπορεί να μην είναι έτοιμο για “παραγωγικό περιβάλλον”. Η έκδοση που θα χρησιμοποιηθεί στα μαθήματα είναι η 0.16

brep: In solid modeling and computer-aided design, boundary representation—often abbreviated as B-rep or BREP—is a method for representing shapes using the limits. A solid is represented as a collection of connected surface elements, the boundary between solid and non-solid.

NURBS, Non-Uniform Rational B-Splines, are mathematical representations of 3‑D geometry that can accurately describe any shape from a simple 2‑D line, circle, arc, or curve to the most complex 3‑D organic free-form surface or solid. Because of their flexibility and accuracy, NURBS models can be used in any process from illustration and animation to manufacturing.

Τι Είναι Το Κυβερνοέγκλημα

DeveloperLibrary

Αρχικά είναι χρήσιμο να διευκρινίσουμε, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, ορισμένα βασικά στοιχεία της έννοιας του κυβερνοεγκλήματος.

Το Διαδίκτυο, οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών) που το υποστηρίζουν και τα δίκτυα που συνδέει με αυτόν τον τρόπο αναφέρονται κατά καιρούς ως «κυβερνοχώρος»[1] (cyber – space).

Στο λεξικό της Οξφόρδης ορίζεται ως κυβερνοχώρος “το πλασματικό περιβάλλον στο οποίο συμβαίνει η επικοινωνία μέσω δικτύων υπολογιστών”.

Με άλλα λόγια κυβερνοχώρος είναι ένας τομέας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη χρήση ηλεκτρονικών και το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα για την αποθήκευση, την τροποποίηση και την ανταλλαγή δεδομένων, μέσω δικτυωμένων συστημάτων και συναφών φυσικών υποδομών.

Στην πραγματικότητα, ο κυβερνοχώρος μπορεί να θεωρηθεί ως η διασύνδεση των ανθρώπων μέσω υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, ανεξάρτητα από τη φυσική γεωγραφία.

Η λέξη «Cyber» είναι ένα πρόθεμα, το οποίο χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα πρόσωπο, ένα πράγμα ή μια ιδέα, ως μέρος της εποχής του υπολογιστή και της πληροφορίας.

Προέρχεται από την ελληνική λέξη “κυβερνήτης“[2], χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην κυβερνητική από τον μαθηματικό και φιλόσοφο Norbert Wiener[3].

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union-ITU) χρησιμοποιεί τον όρο για να περιγράψει τα «συστήματα και τις υπηρεσίες που συνδέονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με το διαδίκτυο, τις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα υπολογιστών»

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) χρησιμοποιεί έναν ελαφρώς διαφορετικό όρο, ορίζοντας τον κυβερνοχώρο ως «πολύπλοκο περιβάλλον που προκύπτει από την αλληλεπίδραση ανθρώπων, λογισμικού και υπηρεσιών στο διαδίκτυο μέσω συσκευών και δικτύων τεχνολογίας που συνδέονται με αυτό».

Ο κυβερνοχώρος είναι κάτι περισσότερο από το διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο υλικού, λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και ανθρώπων και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσα σε αυτά τα δίκτυα.

Τελικά, μόνο οι κυβερνήσεις ορίζουν τι εννοούν ως κυβερνοχώρο στις εθνικές τους στρατηγικές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

[1] http://searchmicroservices.techtarget.com/definition/cyberspace

[2] http://searchmicroservices.techtarget.com/definition/cyber

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener

Ψηφιακό Αλφάβητο

DeveloperΧωρίς κατηγορία

Το Internet είναι ένα τεράστιο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους πολλά άλλα μικρά ή μεγάλα δίκτυα υπολογιστών

2) Ip address –Διεύθυνση IP

Μία διεύθυνση IP (Ip address – Internet Protocol address), είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται από συσκευές για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο υπολογιστών

3) Chat rooms – Χώρος Συζητήσεων

Ο χώρος συζητήσεων είναι εικονικοί χώροι, όπου συνδέονται πολλοί χρήστες με κοινά ενδιαφέροντα, που συνήθως αναφέρονται στον θέμα του χώρου. Στους χώρους αυτούς ό,τι γράφεται είναι ορατό από όλους τους άλλους χρήστες στο ίδιο χώρο και μπορούν όλοι να απαντήσουν.

4) Nickname – Ψευδώνυμο

Κάθε χρήστης που συνδέεται σε κάποιο χώρο συζητήσεων επιλέγει ένα ψευδώνυμο (nickname), με το οποίο εμφανίζεται και στους υπόλοιπους χρήστες.

5) Social Media – Mέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μέσα για την κοινωνική αλληλεπίδραση σε μορφή διαδραστκού διαλόγου. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τα εικονικά τους προφίλ και να αναπτύξουν ένα δίκτυο επαφών, με τις οποίες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι πιο διαδεδομένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως είναι το Myspace και το Facebook

6) Antivirus software – Αντιβιοτικό Λογισμικό

Αποτελεί λογισμικό που εγκαθίστανται στον υπολογιστή με σκοπό να το προστατεύει από τους ιούς αλλά και από άλλο βλαβερό υλικό.

7) Blog – Ιστολόγιo

Τα blogs είναι εικονικά ημερολόγια που αποθηκεύονται στο Διαδίκτυο, αποτελούνται από κείμενο και εικόνες και μπορούν να δημιουργηθούν πολύ εύκολα από οποιονδήποτε.

8) Cracker

Cracker ονομάζεται ένα άτομο που αποκτά παράνομη πρόσβαση σε ένα σύστημα υπολογιστών ,χωρίς εξουσιοδότηση, με σκοπό την πρόκληση οικονομικής ή άλλου είδους ζημιάς και την κλοπή πληροφοριών.

9) Hacker

Hacker είναι εκείνος ο οποίος εισέρχεται σε ξένα υπολογιστικά συστήματα χωρίς να έχει άδεια πρόσβασης, με σκοπό να αποκαλύψει τις αδυναμίες τους χωρίς να προκαλέσει ζημιά.

10) Hardware

Πρόκειται για τα τμήματα που συγκροτούν το υπολογιστικό μας σύστημα, όπως η οθόνη, ο σκληρός δίσκος, ο εκτυπωτής, κ.λπ.

11) Software – Λογισμικό

Είναι το σύνολο προγραμμάτων εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τον υπολογιστή για τη λειτουργία του αλλά και για την επεξεργασία δεδομένων.

12) Search engine – Μηχανή αναζήτησης

Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο με τη βοήθεια λέξεων –κλειδιών όπου ο χρήστης επιλέγει. Σε κάθε μηχανή αναζήτησης υπάρχει η επιλογή «Αναζήτηση» με τη βοήθεια της οποίας μπορούμε να δακτυλογραφήσουμε τις λέξεις –κλειδιά για τα οποία ψάχνουμε πληροφορίες. Η μηχανή θα εμφανίσει στην οθόνη μας μια λίστα με ιστοσελίδες, στις οποίες βρέθηκε η συγκεκριμένη λέξη.

13) E–mail / Email – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικά μηνύματα στέλνονται και λαμβάνονται μέσα από τα ειδικά προγράμματα δημιουργίας και αποστολής e-mails. Για να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, πρέπει να δηλώσουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη. Στο πεδίο «θέμα» (Subject) δηλώνεται συνήθως το θέμα του μηνύματος. Έπειτα μπορούμε να γράψουμε στον κενό χώρο το επιθυμητό κείμενο και να επισυνάψουμε αρχεία. Για να το στείλουμε πρέπει να κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί της αποστολής.

Google (www.google.com)
Πρόκειται για μια πολύ διαδεδομένη μηχανή αναζήτησης ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο. Δείτε τον ορισμό <(Search engine – Μηχανή αναζήτησης)>

Υahoo (yahoo.gr)
Πρόκειται για υπηρεσία στο Διαδίκτυο που μας παρέχει μηχανή αναζήτησης ιστοσελίδων, δωρεάν λογαριασμό e-mail, καθώς και διάφορες άλλες υπηρεσίες.

Browser – Φυλλομετρητής
Ο browser είναι το πρόγραμμα με το οποίο οι χρήστες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Τα δύο πιο γνωστά προγράμματα σήμερα, είναι ο Internet Explorer και ο Mozzila Firefox.

ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line – Ασύμμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή
Πρόκειται για μια τεχνολογία μετάδοσης δεδομένων, που λειτουργεί πάνω σε παραδοσιακή τηλεφωνική γραμμή αλλά πετυχαίνει υψηλούς ρυθμούς.

URL
Ο όρος Uniform Resource Locator (συντμ. URL, στα ελληνικά Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων) δηλώνει μια διεύθυνση μιας ιστοσελίδας του Παγκόσμιου Ιστού.

Youtube
Το Υoutube είναι ιστοσελίδα, στην οποία χρήστες από όλο τον κόσμο μπορούν να ανεβάσουν βίντεο μικρής διάρκειας, αλλά και να δουν τα βίντεο που έχουν ανεβάσει οι άλλοι επισκέπτες.

Wi-Fi
Η λέξη προέρχεται από τον αγγλικό όρο Wireless Fidelity (σε ελεύθερη μετάφραση «ασύρματη πιστότητα»). H τεχνολογία Wi-Fi χρησιμοποιείται κατά κόρον στις ασύρματες συνδέσεις με το Διαδίκτυο μέσω φορητών υπολογιστών (laptop) ή άλλων φορητών συσκευών.

Virus – Ιός
Πρόγραμμα που προκαλεί βλάβη σε ένα υπολογιστικό σύστημα.

Trojan Horse
O δούρειος ίππος (trojan horse ή απλά trojan) είναι ένα κακόβουλο πρόγραμμα που ξεγελάει τον χρήστη και τον κάνει να πιστεύει ότι εκτελεί κάποια χρήσιμη λειτουργία ενώ στα κρυφά εγκαθιστά στον υπολογιστή άλλα κακόβουλα προγράμματα.

Phishing
Το phishing είναι η πρακτική της παραπλάνησης ενός χρήστη κάνοντάς τον να δώσει προσωπικές του πληροφορίες σε μια ψεύτικη φόρμα στο Διαδίκτυο.

Facebook
Το Facebook είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που δημιουργήθηκε το 2004 και αριθμεί εκατομμύρια ενεργά μέλη σε όλον τον κόσμο.

Skype
Το Skype είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής εφαρμογή που προσφέρει κλήσεις σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε οποιοδήποτε δίκτυο τηλεφωνίας, σταθερής και κινητής, με χαμηλές χρεώσεις.

Username – Όνομα χρήστη
Κάθε χρήστης του Διαδικτύου έχει ένα προσωπικό όνομα χρήστη, το λεγόμενο «username». Ο χρήστης μπορεί να αποφασίσει ποιο όνομα θα επιλέξει. Για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης (password).

Administrator / Διαχειριστής
Είναι ο διαχειριστής ενός δικτύου. Έχει τα περισσότερα δικαιώματα από όλους τους άλλους χρήστες σε ένα δίκτυο και έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις ρυθμίσεις του δικτύου.