Τι Είναι Το Κυβερνοέγκλημα

DeveloperLibrary

Αρχικά είναι χρήσιμο να διευκρινίσουμε, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, ορισμένα βασικά στοιχεία της έννοιας του κυβερνοεγκλήματος.

Το Διαδίκτυο, οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών) που το υποστηρίζουν και τα δίκτυα που συνδέει με αυτόν τον τρόπο αναφέρονται κατά καιρούς ως «κυβερνοχώρος»[1] (cyber – space).

Στο λεξικό της Οξφόρδης ορίζεται ως κυβερνοχώρος “το πλασματικό περιβάλλον στο οποίο συμβαίνει η επικοινωνία μέσω δικτύων υπολογιστών”.

Με άλλα λόγια κυβερνοχώρος είναι ένας τομέας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη χρήση ηλεκτρονικών και το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα για την αποθήκευση, την τροποποίηση και την ανταλλαγή δεδομένων, μέσω δικτυωμένων συστημάτων και συναφών φυσικών υποδομών.

Στην πραγματικότητα, ο κυβερνοχώρος μπορεί να θεωρηθεί ως η διασύνδεση των ανθρώπων μέσω υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, ανεξάρτητα από τη φυσική γεωγραφία.

Η λέξη «Cyber» είναι ένα πρόθεμα, το οποίο χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα πρόσωπο, ένα πράγμα ή μια ιδέα, ως μέρος της εποχής του υπολογιστή και της πληροφορίας.

Προέρχεται από την ελληνική λέξη “κυβερνήτης“[2], χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην κυβερνητική από τον μαθηματικό και φιλόσοφο Norbert Wiener[3].

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union-ITU) χρησιμοποιεί τον όρο για να περιγράψει τα «συστήματα και τις υπηρεσίες που συνδέονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με το διαδίκτυο, τις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα υπολογιστών»

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) χρησιμοποιεί έναν ελαφρώς διαφορετικό όρο, ορίζοντας τον κυβερνοχώρο ως «πολύπλοκο περιβάλλον που προκύπτει από την αλληλεπίδραση ανθρώπων, λογισμικού και υπηρεσιών στο διαδίκτυο μέσω συσκευών και δικτύων τεχνολογίας που συνδέονται με αυτό».

Ο κυβερνοχώρος είναι κάτι περισσότερο από το διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο υλικού, λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και ανθρώπων και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσα σε αυτά τα δίκτυα.

Τελικά, μόνο οι κυβερνήσεις ορίζουν τι εννοούν ως κυβερνοχώρο στις εθνικές τους στρατηγικές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

[1] http://searchmicroservices.techtarget.com/definition/cyberspace

[2] http://searchmicroservices.techtarget.com/definition/cyber

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener